Музей на мозайките

Музеят на мозайките в Девня е построен върху основите на стара римска сграда с мозайки, датираща от края на III – началото на IV век. Тя е използвана до началото на VII в.

В музея се съхраняват римски и ранновизантийски мозайки. Те са изработени от малки кубчета мрамор, печена глина, цветно стъкло и варовик. Използваните цветове са около 16. Мозайките са украсявали подовете и стените на различни по предназначение помещения – жилищни, обществени, култови, както и гробници. Те изобразяват различни персонажи и сцени, най-често от гръко-римската митология, птици, животни, както и геометрични и растителни елементи. Експонирани са също така предмети, свързани с бита на стопаните на сградата и нейната архитектура.

Проектът за музея е на арх. Камен Горанов. Сградата е дълга 37,15 м и е широка 37,75 м. Тя има вътрешен двор, в чийто център е изграден кладенец. Около двора са разположени 21 жилищни, стопански и складови помещения с обща площ от 1402 кв. м. В жилищните стаи интерес представляват стените, покрити с цветни мазилки и стенописи. Част от украсата са и щукатури (пластична маса, изработена от вар, пясък и вода). В пет от помещенията подовете са покрити с мозайки – едни от най-добрите образци на римското мозаечно изкуство от това време, открити в България.

Най-интересни и известни са мозайките Горгона Медуза, Сатир и Антиопа, Панонски Волути, Сезони и Отвличането на Ганимед. Горгона Медуза (8,00 x 8,00 м) покрива пода на дневната стая. На нея е представен щитът на богиня Атина Палада, в средата на който е изобразена отрязаната глава на Горгона Медуза. Според легендата Атина Палада била защитничка на стопаните, вкаменяваща недоброжелателите със смразяващия си поглед, а Горгона била най-страшната и единствена смъртна от трите дъщери на морските божества Форкин и Кето. Мозайката Сатир и Антиопа (5,60 x 4,40 м) е разположена върху пода на спалнята на сградата. Тя представя любовта между Зевс и нимфата Антиопа (според някои тя е дъщеря на беотийския речен бог Азоп, а според други – на тиванския цар Никтей). Легендата разказва как красавицата била прелъстена от Зевс, преобразен на млад сатир (горско полубожество, изобразявано с кози крака и рога), и му родила близнаците Зет и Амфион. Мозайката Отвличането на Ганимед (13,40 х 5,60 м) можете да разгледате в приемната зала. Тя изобразява старогръцката легенда за отвличането на Ганимед. Той е персонаж от гръцката митология, най-красивият син на троянския цар Трос и нимфата Калироя. Забелязал неговата красота, Зевс изпратил своя орел да го отвлече, взел го на Олимп и го направил виночерпец на боговете. Мозайката Сезони (8,60 х 7,80 м) е била върху пода на женската стая, но при едно от преустройствата на сградата част от нея била повредена, а други части – напълно унищожени. Тя представлява композиция от геометрични, флорални елементи и животни. Геометрични орнаменти образуват правоъгълник, в който е поставена емблема, като тя е заобиколена от преплетени геометрични орнаменти. Изобразени са също така петел, птици и римски сандали. Името на мозайката се дължи на изобразените в ъглите на орнаменталната рамка алегории на годишните сезони. В най-голяма степен е съхранен образът на есента, представена като млада жена със златна дреха. Мозайката Панонски волути е открита в източната част на Марцианопол в помещение с неизвестно предназначение. Тя представлява съчетание на повтарящи се геометрични елементи. Използвани са четири цвята. Изработена е от по-едри камъчета от мрамор и печена глина.


Околности

В близост до град Девня се намира природният феномен Побити камъни. Той представлява скални образувания, разположени от двете страни на пътя за Варна–София около селата Слънчево, Баново, Страшимирово и квартал Повеляново на Девня. Каменните колони са с различна височина – от 5 до 7 м, и с дебелина от 0,3 до 3 м. Те са без твърди основи, кухи и запълнени с пясък.


Полезна информация

Полезна информация

Музей на мозайките

9162 Девня

бул. „Съединение” № 73

Работно време:

лятно – от май до септември – от 10 до 17 часа. Без почивни дни.

зимно – от октомври до април – от 10 до 16 часа. Почивни дни – събота и неделя.

Тел.: 0519 9 29 09

E-mail: devnya_museum@abv.bg

Музей на мозайките Околности Полезна информация