История

Националната галерия за чуждестранно изкуство в София е открита през 1985 г. Статутът й е на галерия към Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий”. Галерията е едно от културните мероприятия на Людмила Живкова ЖИВКОВА, Людмила (26.VII.1942–21.VII.1981) е дъщеря на ръководителя на Българската комунистическа партия (БКП) Тодор Живков и политик от същата партия. Завършила е през 1965 г. история в Софийския университет, а през 1970 завършва история на изкуството в Москва. Специализира в Оксфорд. Целият й управленски стаж е в Комитета за изкуство и култура, където първоначално през 1972 г. постъпва като заместник-председател, а от 1975 до смъртта си е председател с ранг на министър. Член е на ЦК на БКП, член на Политбюро и народен представител в VII и VIII НС.

В качеството си на министър на културата тя предприема и осъществява много инициативи. Людмила Живкова подема организацията на честванията „1300 години България”, под неин патронаж протича домакинството на България на Международната детска асамблея „Знаме на мира” под егидата на ЮНЕСКО., което е замислено и осъществено лично от нея.

НГЧИ е настанена в реконструираната сграда на старата Държавна печатница, която е дело на виенския архитект Швабергер. Зданието е построено през 1884–1885 г., но е частично разрушено през Втората световна война. Реконструктивният план за приспособяване на помещенията за изискванията на изложбена галерия е дело на арх. Никола НиколовНИКОЛОВ, Никола Иванов (1924–1996) е архитект и проектант на обществени сгради и курортни комплекси. Негово дело са комплексът Слънчев бряг и старата част на Несебър и Велико Търново. Той проектира няколко хотела в Слънчев бряг, хотел „Велико Търново” в едноименния град и правителствената резиденция в Арбанаси. Сградата на настоящата Национална галерия за чуждестранно изкуство в София също се свързва с неговото име.

 Галерията за чуждестранно изкуство разполага с осемнадесет изложбени зали, които се разпростират на три етажа. На обща площ от 4000 кв. м са разположени наличните в НГЧИ над 3000 предмета на изкуството. Географските граници на колекцията обхващат континентите Европа, Азия, Латинска Америка и Африка, а исторически е обхванат периодът от IV–III в. пр.Хр. (Гръцката античност) до съвременните световни артистични движения.

Постоянната експозиция на галерията е разделена на географски принцип на два големи отдела – „Европейско изкуство” и „Изкуството на Африка, Азия и Латинска Америка”. Обособен е и графичен кабинет, в който има над 5000 творби на западноевропейска графика от периода XV–XX в.

В първия отдел са изложени творби на испански, италиански, нидерландски и др. майстори. Изключително богата е френската колекция, в която има представители на символизма, кубизма, фовизма, примитивизма и други школи и движения в изкуството. Добре изразено е и руското изкуство и изкуството на източноевропейските страни.

В отдела на другите континенти могат да се видят африканско изкуство (ритуална пластика), полихромна японска гравюра върху дърво (укийо-е) и индийска пластика и миниатюра.

Колекцията, с която стартира галерията, е оформяна години преди откриването й, като към специално събраните произведения са прибавени колекцията от чуждестранно изкуство на Националната художествена галерия, дарени от частни лица предмети и предмети от фонд „1300 години България”.


Полезна информация

Работно време: 11,00–18,30 ч.

Свободен вход – понеделник

Почивен ден – вторник

История Полезна информация