Художествена галерия „Станислав Доспевски”

Къщата на възрожденския художник и обществен деец Станислав Доспевски

ДОСПЕВСКИ, Станислав (истинско име: Зафир Димитров Доспевски) (1823–1878). Възрожденски живописец, син на Д. Зограф. Роден в Самоков, но живял в Пазарджик. Живопис учил при баща си и в Художественото училище за живопис, скулптура и архитектура в Москва. През 1856 г. завършил и Императорската художествена академия. Завръщайки се в България, се изявил като един от най-видните живописци в епохата на Възраждането. Нарисувал около 30 реалистични портрета и голям брой икони в Преображенския и Лопушанския манастир. По време на Руско-турската освободителна война 1877–1878 бил арестуван от турските власти. Починал в Цариград като руски поданик. е изградена през 1864 г. в квартал „Вароша” от брациговски майстори. Включена е в списъка на Стоте национални туристически обекта. Архитектурата й е характерна за цариградските къщи от Възраждането. Двуетажна е, кирпичена, с еркери и 6 стаи. Сградата притежава богата стенопис отвън и отвътре. Музейната експозиция е съставена от реставрирана битова обстановка и оригинални художествени творби на Станислав Доспевски. От 1966 г. е филиал на Регионалния исторически музей.

Сградата, в която днес се помещава галерията, е открита през 1980 г. Общата изложбена площ е 800 кв. м, а художественият фонд надхвърля 10 000 творби. Галерията притежава два филиала – къща-музей „Станислав Доспевски” и къща-музей „Георги Герасимов”.

Художествена галерия „Станислав Доспевски”