История

Националният политехнически музей е основан на 13 май 1957 г. с разпореждане на Министерския съвет. Целите му са да събира, изучава, съхранява, представя и популяризира паметниците на науката и техниката. Други дейности на музея са организиране на конференции, семинари, както и образователни програми, насочени предимно към учениците от средните училища.

Първите колекции са събрани с помощта на Научно-техническите съюзи и са изложени в зали в Дома на техниката. Музеят е преместен в отделна сграда в края на 1992 г. На следващата година е открита постоянната му експозиция „От фондовете на Националния политехнически музей”.

В момента в музея се съхраняват около 22 000 експоната, въпреки че са изложени около 1000. Те са подредени в колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника. Площта, на която са разположени експонатите, е 1000 кв. м.

В музея има видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана библиотека с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка от художествени творби с техническа тематика, картографски произведения, читалня, конферентна зала.

Колекции на Националния политехнически музей са изложени и в други музеи – „Началото – 120 години български съобщения в Централна поща, „Радиото в България” и „Да пишем и чуем звуците” във Факултета по журналистика и масова комуникация и др.

През 1975 г. Министерството на енергетиката дава безвъзмездно на Националния политехнически музей първата водноелектрическа централа в София – ВЕЦ „Панчарево”. През 1983 г. в Сливен е създаден филиал на Националния политехнически музей – Национален музей на текстилната индустрия. През 1987 г. Палатата на физиката в Казанлък също е обявена за негов филиал.

Изложби на Политехническия музей са показвани в България и чужбина – „Спомени за българската индустрия”, „Запознайте се с музея за наука и техника”, „Магията на камера обскура”, „Историята на българската техника”, „Електрификацията на България”, „Минното дело в България” и др.

Националният политехнически музей е един от основателите на автомобилен клуб „Ретро”, в който членуват собственици на стари автомобили и мотоциклети.


Полезна информация

Работно време:

понеделник–петък 9,00–17,00 ч.

Адрес: София 1303; „Опълченска” 66

Телефони: 02/ 931 80 18

История Полезна информация