География

Леденика е пещера, намираща се във Врачанската планина, Западна Стара планина. Разположена е в Стрешерски дял на Врачанската планина.

Отстои на около 16 км от град Враца.


Полезна информация

Работно време:

лято: 8,30–12,30 ч. и 13,30–18,00 ч.;

зима: 8,30–16,00 ч.

За притежаващите карти на 100-те национални туристически обекта: има печат, който се намира на касата на п. Леденика


Пещера Леденика

Пещерата е образувана в малмски варовици. Тук могат да се видят множество галерии и интересни карстови форми — сталактити и сталагмити, датиращи от хиляди години. Пещерата е дълга около 300 м, състои се от десет зали. Температурата в Леденика варира от минус 7°С до минус 15°С, като във вътрешността е предимно около 8°С. Влажността на въздуха е 92%.

Някога пещерата е била пълна с вода, но постепенно тя е изчезнала и е останало само едно малко езеро – Езерото на желанията. То е плитко (с дълбочина 0,50 см), а водата му е много студена. Според легендата, ако някой потопи ръка в него и си пожелае нещо, желанието му ще се изпълни.

По време на османското владичество овчарите използвали пещерата, за да съхраняват в нея овче мляко.

Пещерата е достъпна за посетители от 1961 г. През 1962 г. е обявена за природна забележителност.

Входът на Леденика се намира на 830 м надморска височина, в най-ниската част на Леденишкия увал.

Първата зала носи името Преддверието и е най-ниската част на пещерата. В нея се издига много голяма ледена колона с диаметър около 21 м. Ледените сталактити достигат до 4 м. Нисък проход, наречен Плъзнята, свързва първата зала със следващата – Малката зала. Тя има почти кръгла форма. Следва най-голямата зала в пещерата – Концертната. Под нея е разположена още една – Хладилника. До нея се достига през Прохода на грешниците, като успяват да преминат само добрите хора. Тук можете да разгледате любопитните фигури Крокодилът, Главата на великана, Соколът, Дядо Коледа, къщичката на Баба Яга и много други.

От голямата зала през железни мостове се преминава през Малката и Голямата пропаст. Коридор, наречен Завеските, води до красивата Бяла зала. В нея интерес представляват образуванията Свекървиният език, Жената на великана, Слонът, Къпещата се девойка.

Най-високата точка на пещерата се нарича Седмото небе и до нея достигат само по-подготвените туристи.

Пещерата не е богата на фауна. Леденика е обитавана от прилепи, пещерни бръмбари, мокрици, паячета. Но единствено тук може да се види насекомото леденикус или по-познатия като светломразец. Растителният свят на пещерата включва лишеи и мъхове, които са слабо развити.

Пещерата Леденика е част от Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз.

География Полезна информация Пещера Леденика