Тракийски гробници

През 1931 г. е открит един от най-известните антични паметници в България – Мезекската гробница. Тя е най-голямата по размери и с най-сложна планово-пространствена композиция между разкритите досега по българските земи тракийски гробници. Смятана е за една от най-интересните и внушителни куполни гробници от микенски тип в Тракия. Датира от IV в. пр.Хр и е запазена напълно в оригиналния си вид. Изградена е по случай смъртта на неизвестен тракийски вожд.

Могилата Малтепе е висока 14 м и е с диаметър на основата 90 м. Тя е покрита с масивен могилен насип с височина 15 м. Оградена е с масивен каменен зид (крепида), широк до 5 м. Отвън зидът е граден от големи дялани каменни блокове, а отвътре – с недялани камъни с неправилна форма. За изграждането на самата гробница са използвани големи, правилно издялани блокове, разположени в хоризонтални редове, свързани помежду си с железни скоби, а в отвесна посока – чрез дебели дъбови скоби.

Планът на гробницата е силно издължен, като включва четири помещения – покрит коридор (дълъг 20,65м), две различни по големина правоъгълни помещения и кръгла погребална камера. Монументалната каменна гробница е ориентирана североизток-югозапад. Входът й се намира на североизточната част. Коридорът води към двете четвъртити помещения, първото от които е дълго 1,26 м, а второто – 2,12 м. Тези три помещения са засводени с т.нар. фалшив свод (той е образуван чрез надвесване и косо отсичане на каменните блокове).

Кръглото помещение е главната част на гробницата. То е с диаметър 3,30 м и с височина 4,30 м. Подът му е постлан с каменни плочи. В дъното срещу входа е разположено монолитно каменно легло, то е дълго 2,40 м, широко 1,12 м и високо 0,76 м. Единият му край е по-висок и изпълнява функцията на възглавница, останалата част е леко вдлъбната – свидетелство, че погребението е ставало чрез трупополагане. До двата края на леглото са открити каменни урни с формата на саркофази, похлупени с каменни плочи, в които погребенията са били извършени чрез трупоизгаряне. Те са от по-късен период в сравнение с погребението върху леглото, направено през първата половина на IV в. пр.Хр. Чрез трупоизгаряне са извършени и двете погребения, открити под подовете на четвъртитите помещения. Те се датират от втората половина на IV в. пр.Хр.

Намереният погребален инвентар е с голяма историческа и художествена стойност. Той допълва голямото значение на този изключителен архитектурен паметник и свидетелства за високото развитие на материалната и духовната култура на траките към средата на IV век пр.Хр. Гробницата е ограбена в миналото, но въпреки това са намерени множество уникални предмети от злато (огърлици, пръстени, халки и др.), бронз (кани, кофа, котел, лампи, амфора и др.), стъкло и керамика, сребърни драхми от Александър ВеликиАЛЕКСАНДЪР III МАКЕДОНСКИ, Александър Велики (356-323 пр. Хр.). Цар на Древна Македония (от 336 пр. Хр.). Син на Филип II Македонски и на Олимпиада, възпитаник на Аристотел. През 334 предприема поход срещу персите. Побеждава войските на Дарий III. Завладява Египет, Сирия, Персия и обширни области в Централна Азия до река Инд. Умира във Вавилон. Създава най-голямата монархия в древността с граници от Дунав, Адриатика, Египет, Кавказ до река Инд. След смъртта му тя се разпада и на територията и възникват елинистичните държави., железен нагръдник-яка, апликиран със сребърна пластинка, чиито орнаменти са позлатени. Една от най-интересните находки в нея е бронзова статуя на глиган в естествена големина от средата на втората половина на IV в. пр.Хр.

Под връх Шейновец се намира още една тракийска куполна гробница. Преддверието й е малко и почти разрушено. Куполното помещение е запазено до този момент, но подовата настилка е изцяло разбита от иманяри.


Мезек

Мезек е село в Южна България. То се намира в община Свиленград, Област Хасково. Разположено е на 100–199 м надморска височина. Отстои на 251 км от София, на 6 км от Свиленград, а само на километър е пограничната линия с Гърция.

Населението наброява 323-ма жители (към 1.01.2007).

Селото е популярно не само благодарение на своите забележителности, но и на собственото вино с марка „Мезек”.

Тракийски гробници Мезек