Етнографски комплекс "Драсова и Рашова къщи"

Това са две съседни къщи в старинния квартал "Вароша". Драсовата къща е строена в първата половина на ХIХ в. и е една от най-типичните за района и запазени в архитектурно отношение сгради. Тук е пресъздадена домашната уредба на заможно търговско семейство в периода на преход от традиционния възрожденски към градския бит, със силно западноевропейско влияние, който настъпва наред с другите обществено-икономически промени у нас в края на ХIХ и началото на ХХ в.

Експонатите са оригинални и са принадлежали на стари ловешки семейства, живели в края на ХIХ в.

Съседната Рашова къща е от почти същия архитектурен тип, строена около 1835 г., завещана на Историческия музей от последния й собственик Ненчо Рашев – културен деец, музикант, събирач на народно творчество. Експозицията отразява домашния бит и култура на средно заможен ловешки интелигент от 30-те – 40-те години на ХХ в. Правят впечатление и показаните домашни занаяти.

Етнографски комплекс "Драсова и Рашова къщи"