География

Село Скребатно е разположено в планински район (западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи) в Югозападна България, надморската му височина варира от 700 до 999 м. От столицата отстои на 122 км, от общинското селище Гърмен е разположено на 12 км северно, а от гр. Гоце Делчев – на 15 км североизточна посока. Населеното място е част от община Гърмен, област Благоевград.

Югозападно от скребатното землище тече река Места. Климатът е преходносредиземноморски, а основният поминък на жителите е отглеждането на овце и производството на тютюн.


Забележителности

В землището на село Скребатно са открити тракийски паметници от II хил. пр.Хр.–VI в. сл. н.е. Свидетелствата от траките са значително повече от праисторическите паметници (VII–I хил. пр.Хр.). Те разкриват развитието на тракийската култура в района. Най-многобройни са античните паметници, от които проличава взаимопроникването на трите основни култури – тракийска, елинска и римска. Римското влияние от II в. пр.Хр. до IV в. сл.Хр. и последващото византийско (V–VI в. сл.Хр.) е най-осезаемо сред паметниците. Известно свидетелство за връзките и културните влияния е запазеният римски античен град Никополис ад Нестум, намиращ се в землището на Гърмен. Село Скребатно е част от селищната мрежа, принадлежаща към Никополис ад Нестум. Там са открити некрополи. В местността Барата е открито селище от I хил. пр.Хр., а в местността Архангел, намираща се на 4 км от селото, също е открито антично селище. Там са намерени мраморна плоча с дионисиева сцена, част от дорийска колона и глава от статуя на жена. В землището на селото са открити много находища на златни и сребърни монети. Неотдавна е открита и мраморна плоча – част от олтарна преграда, която има правоъгълна форма с размери 85 х 43 см. Украсата й се състои от гръцки тип кръст с височина 20 см, който стои върху ваза с ромбове и кръгове. От нея излизат флорални мотиви – лозови клонки с гроздове. Открито е сходство между тази плоча и други, открити в околностите и съседни села. Смята се, че те са част от декорацията на раннохристиянска базилика.

Освен археологическите паметници в Скребатно могат да се видят и напълно запазените стари жилища от типа родопска къща. Характеризират се с открит чардак, около който асиметрично са разположени помещенията. Основен материал във фасадното оформление на сградите е камъкът. Покривната конструкция е от каменни плочи. Някои от зданията са обявени за паметници на културата. Като допълнение към самобитния облик на селото е черквата „Св. Параскева”, която е построена през 1835 г.

В региона са запазени и местните обичаи и традиции – празниците се отбелязват с традиционни носии и обреди. В региона може да се усети самобитността на християнски празници като Бабинден, Бабугеруване, Сирница (Сирни заговезни) и др.

Общината развива екотуризъм, с който цели да представи културно-историческите и природните дадености на региона. Изградена е екопътека между селата Ковачевица, Скребатно, Горно Дряново и Лещен. Представена е идея да се възроди музеят в Скребатно. Този преход е своеобразна разходка през времето.

География Забележителности