География

Ягодинската пещера се намира в Родопите. Отстои на 3 км от с. Ягодина и на около 146 км от София. До пещерата може да се стигне и по туристически пътеки, една от които започва от с. Триград (около 3 часа). Разположена е на около 930 м надморска височина, в близост до Буйновска река.

За първи път екипи влизат в пещерата, за да я проучат, през 1963 г. Тогава са изследвани 8500 метра от нея. Второто проучване е през периода 1982–1986. Тогава са открити нови галерии и участъци.

Пещерата е на около 250 000 години. Едно от най-интересните открития е разположеното над естествения вход енеолитно жилище, обитавано около IV хилядолетие пр.Хр. Изследователи смятат, че то е единственото запазено в естествения си вид в Европа. Предполага се, че неговите обитатели са били принудени да го напуснат поради срутване, причинено от земетресение. При проучванията на Ягодинската пещера са открити също така кости, обгоряло жито, керамични съдове, оръдия на труда, керамична пещ и др. Те датират от IV хил. пр.Хр.

Ягодинската пещера е дълга 10 км и е третата по дължина в България. Тя има три основни нива и две междинни, като достъпни за туристи са 1100 метра от третия (най-ниския) етаж. Входът и изходът за това ниво са изкуствено създадени. Тук посетителите могат да видят 22 вида образувания от известните общо 28 вида – сталактити, сталагмити, сталактони, хелектити (много крехки калцитни и арагонитни кристали, образуват се по тавана, стените и пода, като придобиват причудливи форми), синтрови езера (негативни форми на дъното на пещерите), пещерни перли (малко калцитно пещерно образувание, за чието образуване са необходими стотици хиляди години), леопардови кожи (различно оцветени скални слоеве) и др. Постоянни обитатели на пещерата са различни видове прилепи (около 8 вида), пещерни скакалци, паяци и др. Флората включва лишеи, мъхове, плесени и гъби.

Ягодинската пещера е любима дестинация и за решилите да се оженят двойки, тъй като тук в една от залите се сключват бракосъчетания. До момента няма данни някоя от двойките, врекли се тук, да са разтрогнали своя съюз. В същата зала по случай новогодишните празници се поставя елха (поради условията тя се запазва свежа в продължение на няколко години). Около нея спелеолози честват посрещането на Новата година.

Постоянната температура е 6ºС, а влажността е 85–91%.

В близост до Ягодинската пещера са открити още около 200 пещери.

Ягодинската пещера е един от Стоте национални туристически обекта на БТС.

Буйновско ждрело

Буйновското ждрело се намира на около 10 км от село Буйново, в община Борино. Разположено е успоредно на Триградското, от двете страни на Буновска река, приток на р. Въча. Дължината му е 10 км. Река Кричим, преминаваща през ждрелото, образува живописни вирове и водопади. Най-тясната част от Буйновското ждрело се нарича Вълчи скок. В горната му част се намира Ягодинската пещера. На 200 м от нея се намира Дяволският мост, образувание, разположено на 30 м височина. Дълъг е 8–10 м. Името му произлиза от вярването, че само дяволът може да премине през него. В близост се намира и водопадът Пръскалото.

Най-тясното място на ждрелото се нарича Вълчи скок. Името идва от убеждението на местните жители, че глутници вълци прескачат на това място от едната страна на ждрелото до другата. Тук отвесните скали почти се допират една до друга.

Буйновското ждрело е обявено за природна забележителност през 1972 г. Част е от Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз.


Околности

Ако се разхождате в района на Ягодинската пещера и Буйновското ждрело, можете да посетите с. Ягодина. То е основано през V век пр.Хр. Основната забележителност е красивата природа.


Полезна информация

Ягодинска пещера

Пещерата работи целогодишно

Работно време: от 9 до 17 ч.

Влизането става на всеки час, последното е в 16,15 ч.

География Околности Полезна информация