География

Банско се намира в североизточното подножие на Пирин планина, на 59 км югоизточно от Благоевград. Център e на община със 7 съставни селища. Родом от Банско са народните будители Паисий Хилендарски, Неофит Рилски и поетът Никола Вапцаров. В наши дни градчето е световноизвестен зимен курорт.


История

През IX–X в. Банско се обособява като селище от групирането на няколко махали. В средата на XVI в. в османски регистър на джелепкешаните (овцевъдите) се споменава като Баниска. По това време банскалии се препитават предимно чрез животновъдство и занаятчийство, разчитайки на просторните пасища и богатите си гори. До XVIII в. по поречието на река ГлазнеГлазне е река в България, протичаща през Разложкото поле в посока североизток. Води началото си от Пирин, като се формира от сливането на реките Демяница и Бъндерица нeпосредствено над Банско. Оттам до устието е дълга само 11 км, а общата й дължина с Демяница е 24,6 км. Тя е десен приток на река Изток, в която се влива край село Баня. се изграждат много воденици, дъскорезници, валявици, тепавици, табахани за щавене на кожи и др.

Производството на майсторите от Банско, състоящо се от дърводелски, кожарски и железарски стоки, намира просторен пазар по Беломорието, в Серско и Драмско. Конски кервани пък превозвали вноса от памук, риба, тютюн, маслини, необработени и обработени кожи. По-предприемчивите банскалии започнали да откриват търговски кантори в Будапеща, Виена, Лайпциг, Марсилия и Лондон. Постепенно Банско се обособило като търговски и занаятчийски център от възрожденски тип. Много родове в града се замогнали, започнали да изпращат децата си да учат в чужбина, като едновременно с това пренасяли чуждата култура в родината. Съприкосновението с богатите европейски традиции оказвало изключително плодотворно влияние върху духовния напредък на банскалии.

Битът на хората започнал да се подобрява, строели се двукатни каменни къщи, крепости с високи зидове и масивни порти, с дълги стрехи от черна мура. Този архитектурен стил достигнал пълен разцвет през ВъзражданетоОбщият процес на възраждане в българските земи започва в началото на XVIII в. и достига своята кулминационна точка през 60-те и 70-те г. на XIX в. Връх на Българското възраждане, което силно е обвързано с националноосвободителното дело, е Априлско въстание от 1876 г. Негова главна задача е извоюването на национална и политическа независимост на българския народ от петвековния османски поробител. Въстанието заедно с Руско-турската освободителна война (11877–1878) изиграва ролята на буржоазнодемократична революция.. Обширните стаи са изписани с разноцветни рисунки със светски и религиозни сюжети, таваните са резбовани. Най-ранните къщи в от този тип в Банско, като Хадживълчовата, Хаджирусковата и Веляновата, са защитени с вътрешни скривалища (скриовници) и бойници. Функционално избистрена композиция и богата художествена украса характеризират Сирлещовата, Тодевата, Буйновата, Загорчината, Джиджевите, Златевите, Коювите, Стефановите къщи.

Около 1850 г. е сформирана Банска българска община – обществена организация на местното самоуправление в с. Банско (дн. град). Тя е наследник на организирания през 1833 г. общоселски обществен съвет начело с Лазар Герман за осигуряване на средства и работна сила за строежа и изписването на църквата „Света Троица”. В ръководството на общината се избират влиятелни представители на търговско-занаятчийското съсловие. Дейността й през 60–70-те години на XIX в. се изразявала най-вече в борбата срещу гръцките църковни власти за независимост на българската църква и за развитие на просветното дело в селото. По инициатива на общината се изгражда нова училищна сграда (1857), като се преустройва взаимното училище в класно, разпространяват се възрожденски вестници и книжнина. Отново благодарение на общината се построява камбанарията на църквата „Света Троица” и монтирането на часовников механизъм.

През 70-те години на ХІХ в. Банската българска община подпомага семействата, пострадали при потушаването на Кресненско-Разложкото въстание (1878–1879) и Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г.

По време на Балканската война, при освобождаването на Банско от турско робство (октомври 1912), общината организира набавянето на храна и облекло за българската войска и за доброволческите чети на ВМОРОВътрешна Македоно-Одринска революционна организация (ВМОРО). Организация на българското население в Македония и Одринско, бореща се за освобождението на тези области от османско владичество. Връщането на Македония и Одринско в пределите на Османската империя по силата на Берлинския договор, сключен през 1878 г., означавало продължаване на чуждото национално и социално потисничество.. Избраната през 1912 г. нова петчленна общинска управа с кмет Асен Тодев се включва в структурата на утвърдената в страната държавно-административна система.

Съществуват редица свидетелства за това, че територията на днешно Банско е била обитавана от траки, римляни, византийци и славяни. На около 4 км югозападно, в местността Старото Градище, са открити останки от антични крепости и тракийски надгробни могили. На запад от града, в местността Доброкьовица, са намерени остатъци от лекарствени препарати и комплект бронзови медицински инструменти, вероятно от погребение, извършено през ІІ век. Предполага се, че средновековното селище е било в местността Света Троица.

Югоизточно от Банско се намират останките от късносредновековните еднокорабни църкви “Свети Георги” и “Свети Илия”, които днес са обявени за паметници на културата.


Туризъм

Сгушено в подножието на Пирин планина, Банско се е превърнало в туристическа дестинация на хора от целия свят. Курортът разполага с 11 ски писти и 4 ски пътя, с обща дължина над 60 км. Разположението им позволява да се правят много комбинации, като се преминава през различни по трудност и наклон участъци. Това дава възможност както на начинаещи, така и на майстори скиори да посещават туристическия обект. Пистите са поддържани и обезопасени отлично, има ски училище и ски гардероб. Обслужват се три 4-седалкови лифта, един 2-седалков лифт, два влека тип „котва” и др. Предвидено е и обновяване на старите съоръжения.

Освен многобройните хотели и квартири в Банско туристите могат да се възползват и от редица хижи – „Вихрен”, „Безбог”, „Пирин”, „Бъндерица”, „Демяница”, „Синаница”, „Каменица” („Беговица”), „Яне Сандански”, „Яворов”, „Предел” и заслонът „Тевно Езеро”, намиращи се в планината Пирин.


Културни забележителности

Банско е част от Стоте национални туристически обекта. В града се намира Веляновата къща – най-оригиналната банска укрепена къща от епохата на Възраждането. Отличава със стенописната си украса, която е дело на Велян ОгневОгнев, Велян Христов, наричан още уста Велян, е български зограф. Роден е в с. Тресочене, Дебърско. Около 1827 г. се заселва в Банско, за да се включи в изписването на току-що издигнатата църква „Света Троица”. Майсторът се свързва с популяризирането на светската стенопис в дейността на зографите от Банската художествена школа. Синът му Ангел Велянов е негов ученик и помощник, майсторите от рода Сирлещови също са се обучавали при уста Велян. Негово дело са украсата на иконостаса и наоса на църквата „Света Троица”, както и запазените стенописи на по-голяма част от къщите в Банско. Знае се, че е работил по много места в Солунско, както и в самия гръцки град. – собственик на сградата, която в миналото е била негов дом.

Музеят „Неофит Рилски” – родната къща на Неофит Рилски, наричана още „Бенина”, е изградена от камък, има чардак и малък двор.

Родната къща на Никола Вапцаров е превърната в музей през 1952 г., притежава 3 функционални части – видеозала в 2 помещения с капацитет 40 места, където е представено и родословното дърво на поета, автентична етнографска експозиция и видеозала – „Поезията на Вапцаров”.

В старинния квартал на града е разположена постоянна иконна изложба „Банска художествена школа”, където в 6 изложбени зали се разглежда развитието на Банската иконописна школа. Възниква в края на XVIII и началото на XIX в. Неин основоположник е Тома Вишанов (Молера), родоначалник на зографска фамилия. Школата е представена от няколко зографски рода: Молерови, Сирлещови и др., които работят в Банско, Разлог и околните селища, в Рилския манастирРилският манастир е най-големият манастирски комплекс в България. Разположен е на 3 км източно от гр. Рила (намиращ се на 64 км югоизточно от Кюстендил, в западното подножие на планината Рила, край Рилска река.). Основан е от свети Иван Рилски или от учениците му през X в. Развива се като книжовно и просветно средище, разцвет бележи през XV в. Даряван с поземлени владения, потвърдени с грамоти от българските царе Иван Асен II и сина му Калиман и Иван Шишман. и Атонските манастириАтон, или Света гора, е полуостров в Гърция, разположен на източното разклонение на полуостров Халкидики. Вдава се на 50 км в Егейско море. Изграден е от кристалинни шисти и варовици. Там се намира връх Атон с височина 2033 м. На Атон се намира т.нар. православна монашеска република с 20 укрепени действащи мъжки манастира, под юрисдикцията на Вселенската патриаршия. Това са: българският Зографски манастир (X в.), грузинският манастир „Ивирон” (X в.), сръбският Хилендарски манастир „Света Богородица” (X в.), руският манастир „Свети Пантелеймон” (XII в.) и 16 гръцки манастира – Ватопедския манастир (IX в.), Великата лавра „Свети Атанасий” (X в.) и др. В атонските манастири работят видни български духовници и възрожденски дейци (Паисий Хилендарски, Захарий Зограф). По време на турското иго от България са пренесени много ценни паметници на културата и изкуството. В библиотеките на атонските манастири се съхраняват над 10 000 гръцки, славянски и други ръкописи; икони, миниатюри, резби, великолепни стенописи. Атонските манастири са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.. Водеща е живописта – църковна и светска декоративна, с оригинални приноси в архитектурата и художествената дърворезба. Изявяват се майсторите Велян Огнев , Д. и М. Сирлещови, М. Голев, Г. Бобошевски. Шедьоври на школата са иконостасът на църквата „Успение Богородично”, архитектурното решение, иконостасът и вътрешната декорация на църквата „Света Троица”, стенописите в къщата на В. Огнев в Банско, стенописи и икони в Рилския манастир.

В Банско се намират църквите „Света Богородица” с дърворезбен иконостас (XVIII в.), „Света Троица” (1835) с камбанария – часовникова кула (1865).


Църквата „Света Троица”

„Света Троица” е българска възрожденска църква в Банско, построена в периода 1835–1837 от майстор Д. Дойов. Отличава се с трикорабна схема и двуетажна емпория. Линиите на архитектурните елементи и детайли са огънати в сложни криви. Художественото оформление принадлежи на майстори от Банската художествена школа – стенописите са на Велян Х. Огнев от 1837 г. Иконите са изписани (1839–1841) от Д. Молеров, Т. Вишанов, С. и Г. Молерови.

За самобитното възрожденско строително майсторство и изобретателство на българина свидетелства трийсетметровата часовникова кула и камбанария на църквата „Света Троица”. Изградена е от изтъкнатия бански майстор строител Глигор Доюв, наричан уста Глига. Създател на часовника, поставен на кулата през 1866 г., е Тодор Хаджирадонов, който произлиза от голям и виден род банскалии. Конструирането на механизмите на часовника, комплектуването на възлите и детайлите му говорят за изключително висока техническа култура. Първото изобретение на майстора е автоматична машина, която сама поема, изработва, реже и ниже зъби за дараци, които излизат върху готови кожени ленти. За уникалната машина той получава правителствена награда през 1892 г. на Пловдивското изложение.


Културен календар

Януари

1 януари – „Честита Нова година” – празничен фолклорен концерт. Традиционен кукерски карнавал;

Сноуборд състезание за купа „Банско” – всички възрастови групи, важи за купа „България” и купа „Надежди”, дисциплина Big Air.

Февруари

Ски алпийски дисциплини. Национална купа „Капи”, купа „Пирин” за момчета и момичета 10-14 г., вид дисциплина – 2 SL, 2 GS, категория КН;

Национален конкурс за ледени скулптури „Огън от лед”;

Държавно първенство по сноуборд. Вид дисциплина – HALFPIPE;

Balkan open cup, ски алпийски дисциплини – мъже и жени. Дисциплина – 2 SL, 2 GS, категория FIS

Март

Купа “Пирин” – ски бягане, всички възрастови групи, категория КБ, КН;

Държавно първенство по сноуборд, вид дисциплина 2 SBX, всички възрастови групи, категория FIS, NC, КБ, КН;

Април

Държавно първенство по ски алпийски дисциплини – мъже, жени, юноши, девойки, дисциплина – SL, GS, 2 GS, категория КБ;

Републиканско първенство по биатлон.

Национална купа “Пирин” – ски алпийски дисциплини, мъже и жени, дисциплина – SL, GS, категория КБ;

18–24 април – Прояви, посветени на Седмицата на гората

Май

Bansko open 2005 – Европейски турнир по канадска борба;

Фолклорен фестивал „Между три планини”;

17–24 май – Празници на банската традиция

Юни

1–4 юни – кампания „Зелена седмица”, посветена на Световния ден на околната среда – 5 юни. Провежда се в Банско, с. Добринище и в района на термалните извори.

Юли

Футболен турнир

Август

Златна Армрестлинг лига – състезание по канадска борба;

8–13 август – Международен джаз фестивал, съществува от 1997 г., на открита сцена в центъра на града, безплатен за публиката. През годините в Банско са гостували Скот Хамилтън, Игор Бутман, Шарл Папазов, Аксел Цвингербергер, Милчо Левиев, Марио Станчев, Йълдъз Ибрахимова, Теодосий Спасов, Антони Дончев и още много големи имена от световната и българската джаз сцена.

Септември

Детски фестивал – празник за децата на град Банско, подарен от г-н Манфред Дийл, собственик на хотел „Танне”;

Пирин фолк България – Банско – международен фестивал на българската авторска песен. Традиционно в конкурса участват изпълнители от Балканите.

Октомври

5 октомври – Ден на гр. Банско;

Ноември

1 ноември – Честване на Деня на народните будители;

27–30 ноември 2008 г. – Осми международен фестивал на планинарския филм.

Декември

7 декември – „Поети с китара” – концерт-рецитал, посветен на Н. Вапцаров;

Коледни и новогодишни тържества.


Личности

Банско е родно място на личности като Паисий Хилендарски (1722–1773), който е български монах (от 1745). Автор е на „История славянобългарска” (завършена през 1762) – първото произведение на новата българска литература и историография. С идеите си за просвета, духовна самостоятелност и политическо освобождение Паисий Хилендарски поставя основите на Възраждането на българския народ и на националноосвободителната идеология. Известни са около 50 ръкописни преписа и преправки на „История славянобългарска”.

Неофит Рилски (със светското име Никола Поппетров Бенин) (1793–1881). Той е български възрожденски книжовник и просветител, духовник. Учител в Габровското взаимно училище (въвежда взаимоучителната метода на обучение и преподава на български език), в Копривщица и в Рилския манастир. В периода (1848-1852) оглавява катедрата по славянски езици във висшето гръцко богословско училище на остров Халки. Бори се за преустройство и усъвършенстване на образователната система в България. Негови са съчиненията „Болгарска граматика” (първото системно научно описание на особеностите на българския език), българско-гръцки речник (незавършен), учебници, църковно-музикални творби; създава (1836) първия български глобус. Превежда Езоповите басни, Евангелието, педагогическа и религиозна книжнина.


ВАПЦАРОВ, Никола Йонков (7.ХІI.1909–23.VІІ.1942)

Никола Йонков Вапцаров е български поет революционер. Роден е на 7 декември (24 ноември стар стил) 1909 г. в Банско. През 1926 г. завършва гимназия в Разлог, а по-късно – и Морското машинно училище във Варна (1926–1932). Скоро започва работа като машинен техник в „Българска горска индустрия” АД в село Кочериново. По това време става и член на Районния комитет на БКП в Рилската долина. През 1936 г. е уволнен и се премества да живее в София. Отначало работи като техник във фабриката на братя Бугарчеви, след това като огняр в Български държавни железници и в Софийския общински екарисаж. От 1941 г. поетът е в редакционния комитет на в. „Технически глас” и редактор във в. „Литературен критик”. По време на Втората световна война (1939–1945) се обявява за съюз със СССР, като събира подписи в подкрепа на Соболевата акция от 1940 г. Поради тази причина през 1941 г. е заловен и интерниран за 3 месеца в Годеч. Завръща се в София и става първи помощник на Цвятко Радойнов, който ръководи Военния отдел при ЦК на БКП. Вапцаров организира снабдяването на нелегалните с оръжие, документи и квартири, за което е арестуван на 4 март 1942 г., осъден е на смърт и на 23 юли 1942 г. е разстрелян.

Вапцаров е смятан за създател на новаторска поезия, изпълнена с хуманизъм, вяра в човека и в борбата за по-добър живот. Единствената стихосбирка на поета, озаглавена „Моторни песни”, излиза през 1940 г., някои от стихотворенията му са преведени на над 30 езика.


Борбата е безмилостно жестока

Борбата е безмилостно жестока.

Борбата, както казват, е епична.

Аз паднах. Друг ще ме смени и…

толкоз.

Какво тук значи някаква си личност?!

Разстрел, и след разстрела – червей.

Това е толкоз просто и логично.

Но в бурята ще бъдем пак със тебе,

народе мой, защото се обичахме!


Полезна информация

Важни телефонни номера

Център за спешна медицинска помощ: тел. 150

Разлог: тел. +359 747/8 07 80, ул. „Св. Кирил и Методи” 1

Банско: тел. +359 749/8 82 70, ул. „Цар Симеон” 72

Симитли: тел. +359 748/7 12 99, ул. „Георги Димитров”

Якоруда: тел. +359 7442/22 57, ул. „П. Р. Славейков” 9

Транспорт, Автогари

Автогара Банско: тел. +359 749/8 24 20

Жп гара Банско: тел. +359 749/8 22 15

Автогара Разлог: тел. +359 747/8 02 40

Автогара Благоевград – държавна: тел. +359 73/ 88 40 09

Автогара – Благоевград – частна: тел. +359 73/ 83 13 12

Централна автогара София: тел. +359 2/ 8 133 143

Автогара Овча купел: тел. +359 2/ 9 555 362

Пожарна: тел. 160

Разлог: тел. +359 747/8 03 63

Гоце Делчев: тел. +359 751/6 01 12

РПУ: 166

Симитли: тел. +359 748/7 21 21

Гоце Делчев: тел. +359 751/6 01 01

Разлог: тел. +359 747/8 03 61/8 03 62

Община Банско

Александър Краваров – кмет на община Банско: +359 7498 86-11