Панорама „Плевенска епопея 1877”

Панорамата „Плевенска епопея 1877” е изградена на върха на хълм, намиращ се в района на Скобелевия парк-музей, тъй като на това място по време на третия щурм за Плевен се водят едни от най-кръвопролитните сражения. Днес в света има 33 панорами, като Плевенската е една от най-големите по размер. Тя е единственият по рода си паметник на Балканския полуостров. Официалното й откриване е на 10.XII.1977 година. Посветена е на Руско-турската освободителна война от 1877–1878 г. и на стогодишнината от решителната битка, завършила с победа над войската на Осман паша и освобождението на Плевен. Тези събития са пресъздадени чрез картини и пластики, дело на единадесет руски и двама български художници. Автори на проекта са архитектите Иво Петров и Пламена Цачева, а проектантският екип се състои от 14 души.

Архитектурното тяло на Панорамата представлява пресечен конус с височина 47 м, диаметър в основата 52 м и горе – 45 м. Корпусът е съставен от четири пояса. Три от тях символизират щурмовете на Плевен и гребените на Зелените възвишения, където се водят боевете при третия щурм. Четвъртият корпус – декоративно-пластичен фриз – символизира блокадата на Плевен. Скулптор е Кирил Мескин. Съставна част на сградата са и четирите наведени пилона, символизиращи четири щика.

Комплексът се състои от четири зали: уводна част (първи етаж), панорама (втори етаж), диорама (трети етаж) и заключителна зала (четвърти етаж). Център на тематичното решение е третият щурм на Плевен и действията на отряда на генерал Скобелев. В първа зала и по стълбището са разположени шест големи картини, отразяващи най-важните исторически събития преди войната и моменти от нея преди Плевенската епопея – „Априлско въстание”, „България под османско иго”, „Манифестация в Петербург в подкрепа на българския народ”, „Форсиране на река Дунав от руските войски на 15.VI.1877”, „Самарското знаме и саможертвата на подполковник Калитин”, „Боевете на връх Шипка”. Самата панорама на втория етаж представлява огромна картина, нарисувана върху платно с дължина 115 м и височина 15 м. На нея са изобразени боевете на всички редути, влизането в боя на генерал Скобелев – атаката на редута Кованлък, атаката на Суздалския полк, контраатаката на редута Исса-Ага, българи в третата атака на Плевен, пейзажи от околността и др. Конструкцията на терена е метална – с бетон, рабиц и тревни чимове. Проектант и ръководител на творческия колектив е Н. В. Овечкин. Диорамата е дълга 20 м и е висока 5 м. Посветена е на последния решителен бой за Плевен – „Разгромът на Осман паша при река Вит – 10 декември 1877”. Впечатление правят две големи картини. Едната е „Капитулацията на Осман паша”, която изобразява предаването на сабята на Осман паша (подарък от султан Абдул Хамид с надпис „На Осман Гаази (непобедим) паша)”. Другата е „Зимното преминаване на Балкана”, върху която е пресъздадено преминаването на Балкана от частите на ген. Гурко през 1878 г.

С помощта на два асансьора посетителите могат да се изкачат на две зрителни площадки на покрива на панорамата, откъдето имат възможността да наблюдават историческите места: Мъртвата долина, редутите Кованлък и Исса-Ага, Костницата в Скобелевия парк, Радишевските и Гривишките възвишения.

Панорамата „Плевенска епопея 1877” е един от Стоте национални туристически обекта.


География

Плевен е град в Централна Северна България, административен център на община Плевен и на област Плевен. Разположен е в централната част на Дунавската равнина, близо до река Вит. Отстои на 174 км североизточно от София, на 35 км северно от Ловеч, на 146 км югозападно от Русе и на 220 км от Букурещ. На около 30 км от него, на брега на река Дунав, се намира пристанище Сомовит.

Градът е разположен на 50–99 м надморско равнище на площ от 85,087 кв. км (НСИ).

Плевен попада в зона с умереноконтинентален климат, отличаваща се с големи температурни амплитуди. Средногодишната температура е 10,8 градуса.

Преобладават черноземните почви.

Панорама „Плевенска епопея 1877” География