Музеят „Васил Левски”

Музея е посветен на името и делото на Апостола на българската свобода, който избрал Ловеч за революционна столица на България.

Експозицията, разположена на две нива, отразява борбите на нашия народ за национално освобождение и дейността на Васил Левски в България. Специално място е отделено на личните вещи на Апостола. Тук се съхраняват неговата сабя, кама, малка печатничка, фалшиви турски печати, квитанции, както и оригинален негов портрет от 1870 г. Вниманието привличат експонираните вещи на съратниците и сподвижниците на Апостола в Ловеч, на участниците в Априлското въстание и Освободителната война.

Филиалът "Къкринско ханче" се намира в с. Къкрина. Тук на 27 декември 1872 г. е заловен Апостолът на българската свобода.

Ханчето е възстановено през 1926 г., а музейната експозиция в него е открита на 10 май 1931 г. Тя разказва вълнуващо за началото на едно безсмъртие.

В двора на ханчето може да се види единственият свидетел на залавянето на Левски – вековен бряст. Днес той е възстановен и укрепен.

Музеят „Васил Левски”