В България има много туристически атракции. Туризъм могат да се разделят на 3 категории:

  • Културен туризъм

  • Екологичен туризъм

  • Морски туризъм