За проекта

             Това е интернет портал съчетаващ авангардни технологии  с нов тип интерактивност  постигащ  много по-пълна информационна картина относно страната ни обслужваща сферите на образованието,  културата, туризма  и услугите.

България ВР предоставя възможността за огромен диапазон от нива в изказването на информация от всички сфери. Потребителя без усилие ще може преминава от абстрактно осмисляне на характеристики на страната ни към най-детайлна информация с възможност за достигане до изчерпателност надхвърляща възможностите на специализираните издания от класически тип. Наред с ВР разходките свързващи страната ни в една все по-плътна мрежа ще се прибавят нови медии – като видео, висококачествени фото изображения, както и актуална информация, виртуални магазини и други подобни.

Какво е „Виртуална България”

Това е интернет портал, създаден с амбицията да се превърне в най-богатия източник на аудиовизуална информация, която да обслужва сферите на образованието, културата, туризма и услугите.

„Виртуална България” е съвместен проект на „Сензор – Д”, издателство „Труд” и Министерство на образованието и науката

Цели на проекта

Всяка страна има нужда от структурирано и възможно най-пълно представяне на национално значимата информация за нея. Така като основна цел на „Виртуална България” е изграждането на образа на България в дълбочина, а не като механичен сбор от факти (често противоречащи си) или обекти без видима връзка помежду им. С помощта на последните постижения на интерактивната мултимедия и най-добрите специалисти в съответните области се опитваме да постигнем ново, качествено различно ниво на въздействие, превръщайки посетителя в динамичен участник в представянето и оставайки на неговото въображение и интереси да постигне желаната степен на информираност, преминавайки през различни пластове на въздействие на отделните аудиовизуални технологии.

Проектът е предназначен за интернет ползване поради несъмнените предимства, които тази форма за достъп предлага. Новото е, че качеството на визуалните материали вече успешно съперничи на по-класическите форми на представяне (печат или CD-Rom) при много по-висока добавена стойност за потребителя заради възможностите му за интерактивно запознаване със средата.

Достъпът ще е безплатен, като порталът ще се издържа по няколко начина:

a) чрез реклами и връзки към рекламни обекти в рамките на портала (в рамките на българските училища, достъпът до рекламни обекти ще е филтриран)

б) чрез включване на нови обекти в портала по заявка на заинтересувани лица и фирми

в) чрез спонсори, имащи интерес към отделни националнозначими обекти и финансиращи представянето им

В дългосрочен план, ние виждаме проекта „Виртуална България” като незаменим източник на информация и знания, обслужващ както сферите на образованието, науката, културата и туризма, така и всеки гражданин, имащ нужда да получи актуална и достоверна информация за много от стойностните неща, с които България се гордее.

Подход

За постигане на най-добрите резултати сме избрали интегрирания подход към потребителите – отделните медии като текст, триизмерни панорамни разходки, видео, фотоси и музика ще бъдат програмирани така, че да предоставят на потребителя право на избор към информацията съобразно множество показатели – местоположение, раздел (история, икономика, услуги и др.) или просто като наименование или ключови думи в една бърза и ефективна търсачка – неделима част от проекта.

Етапи

 

Първи етап: изработка на 900 сферични панорами от най-значимите обекти из страната (приложен списък на обектите) с добавяне на текстова информация за тях на български език. Създаване на сайта – като дизайнерско решение и мултимедийна структура ще предостави оптимални възможности за достъп и контакт на потребителя. Превеждане на наличната информация на английски език. Стартиране на порталния сайт и неговото огласяване в публичното пространство.

Втори етап: значително увеличаване броя на включените национални обекти. Ще стартират едновременно две кампании – за избор на националнозначимите обекти и за набиране на фирми-спонсори за един или друг обект. Обособяване на раздели в сайта – История, Икономика, Изкуство, Туризъм, География и др. Всеки от разделите ще притежава пълна мултимедийна структура съдържаща актуална аудиовизуална информация. Ще бъдат изградени връзки към външни сайтове.

Трети етап: пълно покриване на обектите до най-малките детайли. Възможност за превод на информацията на основните европейски езици, вкл. интегриране на автоматична система за превод на основните термини на всички езици на ЕС (става посредством избор от падащо меню и предварително интегрирани терминологични таблици на останалите езици).

Възможности за финансиране

За по-бързото и по-пълно развитие на поставените цели ще търсим подкрепата на всички институции, организации и лица и, доколкото основната мисия на портала ще е утвърждаване на националната идентичност на България във виртуалното пространство, ще опитаме да създадем отношения на доверие и сътрудничество с всички заинтересувани да подкрепят тази кауза.

Партньорите

 

Книгоиздателска къща „Труд” е едно от водещите издателства в България, което има богат опит в издаването и популяризирането на справочна и енциклопедична литература, а през последните години, чрез проекта ЗНАМ.БГ, натрупа опит в най-новата форма на книгоиздаването – електронното.

Фирмата за мултимедиен дизайн и реализации "Сензор Д " е водеща мултимедийна фирма съчетаваща високо ниво на  дизайн с последните достижения на дигиталните технологии. Има зад гърба си едни от най-престижните презентации на CD Rom, някои от които са:

"България" – мултимедийна презентация, подкрепена многократно от Комуникационна стратегия и използван за нуждите на Министерство на Външните работи, 2001 – до днес

"Община Гърмен" – мултимедийна презентация, 2007  

"СУ Св. Климент Охридски" – мултимедийна презентация, 2006

"България – накратко" – за нуждите на Министерство на икономиката, 2005

"Национална художествена академия" – мултимедийна презентация, 2004

"ХТМУ – 50 години" – мултимедийна презентация, 2003

"100 години българо-американски дипломатически отношения" – мултимедийна презентация, 2003

"Български национални паркове" – мултимедийна презентация, 2002

"Галерия XXL" – мултимедийна презентация

Както и множество интернет презентации.

Министерство на образованието и науката е националноотговорната институция за развиване на електронно съдържание в системата на образованието и науката и участието му в тази инициатива е до голяма степен обективна необходимост, тъй като историческото ни наследство е неразделна част от нашата културна и образователна идентичност.

През последните години „Труд”  и "Сензор С" са реализирали успешно следните проекти със сходен предмет:

Разработването на електронен учебник по история за 9 клас за нуждите на Министерство на образованието и науката.

Разработването на електронен учебник по история за 10 клас за нуждите на Министерство на образованието и науката.

Разработването на електронен учебник по история за 11 клас за нуждите на Министерство на образованието и науката.

Разработването на електронен учебник по литература за 11 клас за нуждите на Министерство на образованието и науката.

За контакти:

Сензор  Д ООД

Адрес: ж.к. Яворов бл. 3

Телефон: 02/ 846 34 61

e-mail: boyandobrev@hotmail.com                   

Книгоиздателска къща "Труд" ООД

Телефон: 02 / 987 29 24; 987 82 61

e-mail: office@trud.cc                   

www.trud.cc

Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. Дондуков 2А

Телефон: 02/ 9217 687; 9217 757

e-mail: okouzov@mon.bg